Teknologi

 

Vi har lang erfaring med å levere robuste og sikre produkter innenfor IP-video løsninger, relévern, analyse og overvåkning av spenningskvalitet, sensorering/industrial internet of things (IIOT) og ikke minst datakommunikasjon.

Vi leverer industrielle nettverksløsninger som LAN/WAN og industristandarder over kobber, fiber og trådløse teknologier. Vi kan i tillegg tilby et stort spekter av tjenester og rådgivning innenfor disse områdene.

 OT Cyber Security

Lastmile.no er sterkt engasjert i sikkerhet, med fokus på både driftssikkerhet og cybersikkerhet. Vårt utstyr og våre systemer er designet for å fungere pålitelig under alle forhold som kan oppstå i våre kunders applikasjoner. Vi prioriterer produkter med høy kvalitet som sikrer lang levetid, og vi utformer redundante løsninger der det er nødvendig. Vår portefølje inkluderer også sikre strømforsyningsløsninger som dekker de fleste behovene.

 

Les merLoRa Wan sensorteknikk for industrien

LoRaWAN™ er en åpen kommunikasjonsprotokoll og arkitektur for nettverk, samt frekvensbruk. LoRa er det fysiske laget som muliggjør kommunikasjon over lang rekkevidde (Long Range).

 

 

Les merRadio kommunikasjon for industrien

Last Mile Communication har over 20 års erfaring med planlegging og dimensjonering av VHF/UHF-baserte radionettverk for SCADA-applikasjoner innen blant annet Vann og Avløp, Kraft og nettdistribusjon, olje og gass.

 

Les merEthernet som standard

Ethernet som datakommunikasjonsstandard har vært hos oss i mange år og er etablert som den primære standard for det store flertallet av kontornettverk rundt om i verden i dag. De senere årene har man også fått en større aksept innen industrien og på tross av at feltbusskommunikasjon fortsatt benyttes i prosessnettverk, ser vi en stor overgang til rene TCP/IP-løsninger også her.

 

Les merVideo

Grunnleggende om IP-basert video "IP" i IP-video står for "Internettprotokoll." Denne termen brukes til å beskrive metoder (protokoller) der data distribueres fra en enhet til en annen i datanettverk som er koblet til Internett. Disse protokollene angir formatet for enheter og adresser til dataene som distribueres gjennom nettverket. IP-videotermen kan være litt misvisende, da Internett ikke nødvendigvis må være kilden til videoen.
 

Les mer4G/5G og NB-IoT

4G/5G egner seg best der det er krav til høyere båndbredde og overføringshastighet, eksempelvis video- og bildeoverføring. NB-IoT egner seg, på lik linje med LoRaWAN, til overføring av mindre datamengder, gjerne frekvent. NB-IoT egner seg også best der det er god mobildekning, uten påvirkning fra betong- og metallvegger, og hvor antallet sensorer er mindre enn ved LoRaWAN. Det er viktig at man tar i betraktning brukskostnadene for 4G/5G, altså hvor mye data man skal overføre, og tilpasser abonnementet til dette. Overforbruk er ofte kostbart, derfor er det også viktig at man har kontroll på dataforbruket på de nodene man benytter.
 

Les merSikker VPN-forbindelse

WeConnect oppretter enkelt et sikkert nettverk mellom eksterne eiendeler ved hjelp av sterke krypteringsteknikker man vanligvis finner i finanssektoren.
 

Les mer