Online isolasjonsovervåking fra Techimp

 

 

Partial Discharge (PD) er betegnelsen på elektriske overslag/gnister inne i et isolasjonsmedium eller på overflaten av elektrisk utstyr. På grunn av aldring, skade eller rett og slett produksjonsfeil oppstår det PD inne i isolasjonen i ,for eksempel motorer og generatorer, høyspente strøm- og spenningstransformatorer, isolatorer og gjennomføringer.

Over tid vil dette alltid utvikle seg til det verre, og til slutt resulterer det som regel i overslag mellom fase-jord (jordfeil). På grunn av forurensning/skitt og fuktighet, spesielt i industrianlegg, oppstår PD også på overflaten av elektriske komponenter.

Denne formen for PD kan til slutt også resultere i jordfeil, i det den lager ”bro” mellom to spenningsførende deler.


 

 

Hvordan måles/registreres Partial Discharge ?

For å overvåke dette må man måle over tid. Det er ikke mulig å ta én spot-måling for å finne ut om systemet kommer til å få en feil i nærmeste framtid. Mange systemer kan ha høye verdier av PD uten at det er skadelig, og målingene må tas over en periode for å etablere en trend.

Målingene kan utføres med portabelt utstyr som monteres midlertidig (Aquila), eller utstyr som monteres for kontinuerlig overvåking (PD Hub). Jevnlige målinger vil danne en trend for systemet og gi en indikasjon på om PD-nivået øker eller holder seg stabilt. PD-aktivitet som øker, indikerer et problem som bør utbedres.

  • Brytere
  • Kabler MV
  • Kabler HV
  • Transformatorer
  • Generatorer / Motorer
  • Gassisolerte brytere (SF6)
  • VSD

Techimp har mange ulike løsninger for å måle/registrere PD. Utstyret kan bruke eksisterende tilkoblingspunkter hvis dette er installert, eventuelt kan det installeres nye punkter.
 

 

 

For transformatorer er det i tillegg til PD-målinger mulig å få gassanalyse (DGA) for å overvåke oljen i transformatorer og tan-delta måling.

Det er mulig å ta disse målingene online, det vil si under normal drift. Da er trenden basert på normale driftstilstander og ikke på testutstyr og en offline test. Hvis man ikke har tilgjengelige målepunkter på utstyret, kan dette monteres slik at framtidige målinger kan gjøres uten å slå av utstyret. Målinger gjøres på noen minutter når målepunkter er tilgjengelige.

Online PD-måling på roterende maskiner (motorer og generatorer) gjøres med kapasitive givere. På denne måten er det mulig å registrere de ekstremt korte spenningspeakene som kjennetegnes ved PD.

Eksempel på oppkobling for hvert enkelt målepunkt på HV-kabelen: