Våre tjenester

Vi tilbyr analyse og design av løsninger, prosjektstyring, kurs og produkttrening, supporttjenester, web shop & lager og tjenester som drift av kommunikasjonssystemer etc.



Analyse og design

I samarbeid med våre kunder analyserer vi deres behov og kan deretter designe en korrekt løsning med korrekte produkter for den applikasjonen løsningen gjelder for.

 

Les mer


 



Kurs og sertifiseringer

Det å ha riktig og oppdatert kompetanse bør være viktig for din bedrift slik at den ikke ligger etter i dagens marked hvor det er en stor og sterk konkurranse fra mange aktører.

 

Les mer



Prosjektstyring

En prosjektleder har behov for både administrativ- og faglig kompetanse for å effektivt organisere og styre et prosjekt gjennom dets ulike faser.

 

Les mer



Tekniske Tjenester

Last Mile tilbyr rådgivning og konsulenttjenester, konfigurasjon og supportavtaler. Vi utfører årlige kontroller og kalibrering av instrumenter for leveringskvalitet, og tilbyr også gjennomføring av FAT og deltakelse på SAT.

 

Les mer



Nettberegning og studier

Har du oppdaterte kortsluttningsberegninger og reléplaner for nettet ditt? Ved hjelp av det svært avanserte, men brukervennlige beregningsprogrammet Power*Tools for Windows (PTW) og vår allsidig kompetanse, kan vi gjøre de fleste beregninger og studier av elektriske nett.

 

Les mer



Test av relévern

Vi kan teste nesten hva som helst, nesten når som helst og nesten hvor som helst. Vi bruker markedets mest moderne testutstyr, både manuelle og automatiske testapparater.

 

Les mer



Elkvalitetsmålinger og analyse

Vi har kompetanse, instrumenter og analyseprogrammer for å kunne måle og analysere alle typer av elkvalitetsproblemer.

 

Les mer



Support

For å yte god support innen alle våre ulike områder, kreves et høyt kompetansenivå på produktene, produktene satt i system samt en god evne til å tenke helhetlig.

 

Les mer